مطالب توسط سعید نوایی

همكاري موسسه سفير صبح پارسيان با دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رياست جمهوري

موسسه سفير صبح پارسيان به عنوان نخستين موسسه فرهنگي غير دولتي همكاري خود را با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رياست جمهوري براي تدوين برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگ سازي مبارزه با فساد در جامعه آغاز كرد.